Paginabegin
Disclaimer
De naam en het logo’s van D. Engels evenals de namen van de andere ondernemingen die deel uitmaken van de Engels Group en die voorkomen op deze site, zijn namen en merken die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van de N.V. D. Engels. N.V. D. Engels besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan. De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. De klant kan enkel een bestelling plaatsen via deze site indien hij bevestigt dat hij de algemene voorwaarden voor verkoop van Engels Group heeft gelezen en goedgekeurd. De website biedt niet de mogelijkheid na te gaan of een bepaald product beschikbaar is. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en product beschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn geldig op de dag van consultatie van de website, behoudens affichagefouten, waarvoor Engels Group niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
Disclaimer
De naam en het logo’s van D. Engels evenals de namen van de andere ondernemingen die deel uitmaken van de Engels Group en die voorkomen op deze site, zijn namen en merken die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van de N.V. D. Engels. N.V. D. Engels besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan. De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. De klant kan enkel een bestelling plaatsen via deze site indien hij bevestigt dat hij de algemene voorwaarden voor verkoop van Engels Group heeft gelezen en goedgekeurd. De website biedt niet de mogelijkheid na te gaan of een bepaald product beschikbaar is. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en product beschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn geldig op de dag van consultatie van de website, behoudens affichagefouten, waarvoor Engels Group niet verantwoordelijk kan gesteld worden.